Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > About us > Members > Prof. Dr. H.J.M. Schoot

Prof. Dr. H.J.M. (Henk) Schoot

Henk J.M. Schoot (1958) is Director of the Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University) and lecturer in Systematic Theology. From 2007 unti 2012 he was professor by special appointment on the Chair for Theology of Thomas Aquinas at TST, and again since December 2017. He is deacon of the Archdiocese of Utrecht.
He is editor-in-chief of the Jaarboek Thomas Instituut te Utrecht and was the first secretary of studies at the institute (1990-2000).
Schoot studied theology in Utrecht, Amsterdam, Notre Dame and Paris. He did his thesis (Utrecht, prof. De Grijs) on Aquinas' christology, entitled Christ, the 'Name' of God. Thomas Aquinas on naming Christ (Peeters, Louvain 1993).

Schoot teaches courses in christology, trinitarian theology, soteriology, theology of interreligious dialogue, theological methodology, ecumenical theology, theology of ministry, and the history of theology.

Selection of Publications

Books
Christ the 'Name' of God. Thomas Aquinas on naming Christ, Publications of the Thomas Instituut te Utrecht, N.S., Vol. 1, Louvain: Peeters 1993

Thomas van Aquino, Rekenschap van het Geloof. Antwoord op bezwaren van moslims, joden en oosterse christenen. Voor de Cantor van Antiochië, De Latijnse tekst, ingeleid, vertaald en geannoteerd door Henk J.M. Schoot, Vertalingen van het Thomas Instituut te Utrecht, deel 3, Zoetermeer: Meinema 2003

Over Jezus. Spirituele en theologische beschouwingen over Christus Dienaar, Tielt: Lannoo 2006

Heilig, heilig, heilig. Een pleidooi voor de heiligheid van de theologie, Rede, uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Theologie van Thomas van Aquino aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg, te Utrecht, 26 januari 2007

[with Harm Goris and Herwi Rikhof (eds.)], Divine Transcendence and Immanence in the Work of Thomas Aquinas, Louvain: Peeters, 2009

Articles
The Case for Negative Christology: The Example of Thomas Aquinas and Luis de León, in: T. Merrigan and J. Haers (eds.), The Myriad Christ: Plurality and the Quest for Unity in Contemporary Christology, Louvain: Peeters 2000, 329-348

Language and Christology, The Case of Henry of Gorkum (d. 1431), "Thomist", in: Recherches de Théologie et Philosophie médiévales LXVIII,1 (2001) 142-162

Early Thomist Reception of Aquinas' Christology: Henry of Gorkum, in: Paul van Geest, Harm Goris, Carlo Leget (eds.), Aquinas as Authority, A collection of studies presented at the second conference of the Thomas Instituut te Utrecht, December 14-16, 2000, Louvain: Peeters 2002, 25-38

[with W.G.B.M. Valkenberg} Thomas Aquinas and Judaism, in: Modern Theology 20/1 (2004) 51-70

Christ crucified contested. Thomas Aquinas answering objections from Jews and Muslims, in: Barbara Roggema, Marcel Poorthuis, en Pim Valkenberg (eds.), The Three Rings. Textual studies in the historical trialogue of Judaism, Christianity and Islam, Louvain: Peeters 2005, 141-162

Holy, Holy, Holy. A plea for the holiness of theology, in: Jaarboek 2006 Thomas Instituut te Utrecht, Utrecht 2007, 7-33

Divine Transcendence and the Mystery of Salvation According to Thomas Aquinas. In: Harm Goris, Herwi Rikhof, Henk Schoot (eds.), Divine Transcendence and Immanence in the Work of Thomas Aquinas, Louvain: Peeters 2009, pp. 255-281.

See also the most recent list of publications here