Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home

JAARBOEKEN ONLINE

From this day, all the Jaarboeken can be read online. In order to read them, please follow the link ’jaarboeken’ on top of this page. The books go from 1981 until 2016 and are available in PDF format.

Verschenen: Homo Sapiens 29 maart 2017

29 maart 2017

Homo Sapiens. Thomas van Aquino en de vraag naar de mens is een bundel onder redactie van prof. Rudi te Velde op basis van voordrachten in de Summerschool 2016 over Thomas, aan de UvA.

Inaugurele rede professor Rudi te Velde

Thomas: Voorbij het theïsme?
Hedendaagse theïsme-kritiek en het participatie-model van het denken over God